Lékárna Krupská
Nepřihlášený zákazník
V KOŠÍKU MÁTE
0
0 ks zboží za 0 Kč
Do košíku bylo vloženo: , ks
Obchodní podmínky

Machálkova lékárna s. r. o.
Ke Strašnické 3304/5a, 100 00  Praha 10

IČ: 27136019
DIČ: CZ27136019
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98978

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Machálkova lékárna s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: www.lekarnakrupska.cz.

Učiněním objednávky zákazník bez výhrady tyto Obchodní podmínky akceptuje. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění. Je-li zákazníkem podnikatel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem zákonem č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce, vybrané ze sortimentu lékárny nabízeného na internetových stránkách prodávajícího. Nabídka zboží na internetových stránkách prodávajícího je nezávazná.
V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“) spolu s § 12 odst. 6 vyhl. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 84/2008 Sb., tj. dodání humánních léčivých přípravků, které se mohou dle rozhodnutí o registraci vydávat bez lékařského předpisu, i zásilkovým výdejem, a dále též dodání potravinových doplňků, vitamínů, kosmetických výrobků a dalšího zboží, které je výslovně a výhradně uvedeno v nabídce umístěné na internetové stránce www.lekarnakrupska.cz. Tento sortiment je shodný s klasickou lékárnou.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Prodávající dodá zákazníkovi požadované zboží na základě řádné elektronické objednávky učiněné prostřednictvím aplikace na internetových stránkách www.lekarnakrupska.cz. Objednávka se tak stává návrhem na kupní smlouvu.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí potřebných především k vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání.
Smlouva je pak uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Zákazník s potvrzením objednávky obdrží číslo objednávky, pod kterým je vedena v systému prodávajícího.
Prodávající se zavazuje dodávat svým zákazníkům bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR vybavené českými příbalovými informacemi.
Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat aktuálně dostupným balením.

Registrace

V tomto internetovém obchodě můžete nakupovat bez registrace.
Pokud se stanete registrovaným zákazníkem zařadíme vás do seznamu registrovaných zákazníků. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným zákazníkům výhody oproti zákazníkům neregistrovaným, jako jsou dárkové kupony či jiné formy slev. Registrovaný zákazník také může, pokud si bude přát, dostávat prostřednictvím e-mailu informace o novinkách a akcích pořádaných prodávajícím. Zasílání těchto sdělení může kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je zákazník povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, kdy již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. zbytečná doprava atp.

V případě reklamace registrovaných léčivých přípravků hradí provozovatel náklady spojené s vrácením tohoto přípravku. (V případě reklamace takového přípravku nás nejdříve kontaktujte na tel. č.: 739 463 141 nebo emailem: info@lekarnakrupska.cz)

Cena a placení

Zákazník je povinen prodávajícímu uhradit cenu, která je u požadovaného zboží uvedena v nabídce na internetových stránkách prodávajícího v době učinění objednávky. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují cenu zboží včetně zákonem stanovené DPH. Nezahrnují náklady na dopravu. Balné není účtováno.
Platbu lze provést těmito způsoby: bankovním převodem, dobírkou nebo v hotovosti popřípadě kartou při osobním odběru v kamenné lékárně prodávajícího.

Dodání zboží

Objednané zboží je obvykle odesláno do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno dodání nejdéle ve lhůtě tří pracovních dnů na místo doručení, které si zákazník určí. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

Pokud zboží nebude možné dodat, bude Vám to oznámeno ve lhůtě tří pracovních dnů od přijetí objednávky.

Pokud nepřijde automatické potvrzení přijetí objednávky kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu: objednavky@lekarnakrupska.cz. S největší pravděpodobností je uvedena vaše emailová adresa s chybou.

Objednávka zboží, která připadne na dny pracovního klidu bude expedována následující pracovní den. Zboží, které bude placeno bankovním převodem bude expedováno až po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.O expedici objednávky bude zákazník informován e-mailem.Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
Objednávky velkého počtu kusů řešíme se zákazníkem individuálně.
Pokud je zboží nedostupné, vyhrazuje si prodávající právo celou objednávku nebo její část zrušit. O této situaci bude zákazník informován a následně se prodávající se zákazníkem dohodne na dalším způsobu řešení.
V případě, že z důvodu nedostupnosti zboží nebo z provozních důvodů, nebude možné dodržet dodací lhůty, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou či telefonicky a upřesní předpokládaný termín dodání.
Nepřevezme-li zákazník předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín přítomen zákazník či zákazníkem určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese zákazník náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Doprava

Objednané zboží si může zákazník vyzvednout při osobním odběru v kamenné lékárně prodávajícího, nebo mu může být zasláno na jím určenou adresu prostřednictvím přepravní služby GLS nebo Zásilkovny a to i na dobírku (pokud neučiní platbu převodem).
Objednávky momentálně zasíláme pouze v rámci České republiky!

Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Reklamaci je vždy nutné podat písemně. Reklamaci přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zašlete na adresu prodávajícího běžným balíkem popřípadě zboží doručte osobně. Dobírky nepřebíráme!
Pakliže při přebírání zásilky od přepravní služby zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, zkontrolujte, prosím stav produktů. V případě jeho poškození trvejte na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ v přítomnosti kurýra přepravní služby.
Máte také právo zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu, nepřevzít.

Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.
Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám a nejsou užívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Pro účely doručení objednávky je však nutné předat informace, jako je jméno, příjmení, adresa a telefon přepravní společnosti. Kontaktní e-mail, uvedený zákazníkem, bude použit jen pro komunikaci prodávajícího se zákazníkem a nebude bez dalšího svolení zákazníka používán k zasílání reklamních sdělení.

Informační služba

Lékárna poskytuje odborné poradenství na telefonní lince: 739 463 150 (po-pá: 7.30 – 16.00 hod.) nebo prostřednictvím e-mailu: lekarnakrupska@seznam.cz.
Tato informační služba slouží k zajištění a předávání informací o závadách a o podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků zjištěných pacientem.Na elektronické dotazy Vám odpovíme na Vaši e-mailovou adresu v co nejkratší možné době (obvykle do 24 hodin). Kontaktní osoba: Milena Imrychová.

Odpovědná osoba za vedení internetového obchodu: Mgr. Jiří Machálek

Závěrečná ustanovení

Internetová lékárna neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s příbalovou informací či se v případě nejasností neporadil s lékárníkem či lékařem.
Prodejce si vyhrazuje možnost tiskové chyby na stránkách internetové lékárny což se týká
i ceny nabízeného zboží.

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
Rychlý kontakt
Lékárna Krupská
Ke Strašnické 3304/5a
100 00 Praha 10
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 18.00
tel.: 739 463 141, 739 463 150
www.lekarnakrupska.cz
lekarnakrupska@seznam.cz